صدای موج مرا با خود می برد تا ناکجا آباد....و چه غریبانه مرغان دریایی بر خانه خود آواز تنهایی سر می دهند....صدای نی نی زن تنها ک

اشکله جونم اشکله

اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
بیو بیریم شمال ولات قالی کنیم فرش اشکله

قالیه سرخ و سفید منقل پر تش اشکله
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
یبو بیریم خونه ی خومون چاس نون و ماسن
تش بیگیره عاشقی پاک التماسن
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
اومدم در حونتون ، توسونه گرما ، اشكله
ا تش بگیره دی گلی ، نیگه بفرما، اشكله
اومدم در حونتون ، دلتو پتو بی ، اشكله
خوت خوبی، بوتم خوبه ، دیت دو گپی بی، اشكله
اومدم در حونتون ، گوشواره گوشت ، ، اشكله
بی تو مو گپ نیزنم ، سر حرفه دوشت، اشكله
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
چتر بوره دخترو، سایه ی پسینه ، اشكله
تا یه خینی رو نده ، نیای بشینه‌، اشكله
تیه ته سیرمه ننه، ماه رمضونه، اشكله
كركو سیل ایكنه ، روزت حرومه، اشكله
خال سوز مچ پی سفید، من او دیاره ، اشكله
سیل كردن آدم فقیر ، چه فیده داره، اشكله
اشکله جونم اشکله
اشکله باغی اشکله
سیچه بی دماغی اشکله
اشکله جونم اشکله
--------------------------------------------------------------------------------
نیمه های بوشهری (زمزمه های دریایی در هنگام صید در دریا)
 


شاهان بارم شاهان بارم تو جهاز خالی هله ، هله مالی هله ، هله مالیطیفون لیمرن و دوباره مهمون ساری هله ، هله مالی هله ، هله مالی

دریا واری واوید از موج شمالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی

اینجا نه جبرین نه جفرن و نه جلالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی

اینجا پوزی مطافن بمبکی خال خالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی

اینجا که مرد میخوا غوص بکنه تو موجا هله ، هله مالی هله ، هله مالی

لنگر بکش بالا بلند بوگو هله مالی هله ، هله مالی هله ، هله مالی


طیفون= طوفان - جهاز = لنج صیادی - جبرین ، جفرن و جلالی = نام محلات قدیمی در بوشهر

پوزی مطاف = دهنه آب راه - بمبکی خال خالی = کوسه های خالدار - غوص = از غواصی میاد(تیکه کلام بچه های

بوشهر، مثلا بیا تابریم چندتاغوص کنیم یعنی بیا تا بریم شنا کنیم

--------------------------------------------------------------------------------------------

دیگه ناشم

دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
کله دیگه جی مو نبو
ای ره دیگه ری مو نبو

حرفی دیگه شی مو نبو
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
عشق مو اسب بورمن
کله دیگه چو گورمن
برنو کر غرورمن
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
بیو بیشیم تنگ تکو
مو تش بارم تو تنباکو
قیلون چاق زنکو
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
خین مو خین جت بیدن
کله لوکی موش دزیدن
بس که مو کارم کشیدن
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله
شوم مو نون و جو بیدن
ری سرم افتو بیدن
بار و بنم گرو بیدن
دیگه ناشم به کله
دیگه نمیشم به کله
نه ناشم به کله

شاعر : استاد عزیز امید غضنفر

ناشم = نمیرم - کله = قلعه - نبو = نیست - مو = من - شی = با من - گورمن = گور من است - غرورمن = غرور من است - بشیم = بریم - تش = اتش - بارم = بیارم
قیلون = قلیان - زنکو = آن زن - خین = خون - لوکی = احشام - موش = من
دزیدن = دزذیذه - ;کارم کشیدن = کار کردم - بیدن = بوده - افتو = آفتاب
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      بخون خالو بخون               

 

 

بخون خالو بخون دردم گرونن                    تو صحرای دلم باد خزونن

 

بیاور یادم از عمر گذشته                          چراغی که حبابش تیره گشته

 

بگو از روزگار رفته بر باد                       خیالی بود گویا رفته از یاد

 

شمال سیزنی تا باغ عناب                          نشسته پیدم عمرم به خوناب

 

تو گوده باغ طارق شوپر غم                      نهاده غرق حسرت دیده بر هم

 

بخون تا ریشه هجرون در آریم            دمی در دشت خاطر ره سپاریم

 

چه خوش بید بال خیس باد بر رو                حصیر مدح و خو توی رهرو

 

چه خوش بید وقت واگشتن ز جیلم               تنور و بوی نون وسوز گرزم

 

صدای جفنه وجلت میومه                  کلاغ جیروک توی سلت میومه

 

پسین تنگی که شو میبست پرده                   غبار گله غم می برد از ده

 

غروبا که خره گز پر خطر بی                   ستبر سینه موندو سپر بی

 

حسن شابی دیمیتاش پر ثمر بی            بوجیکدون خوشه جو تا کمر بی

 

تو مندالی کاکیسو شروه خون بی         قبا سوز وپلیسوک خوش زبون بی

 

چهاب صد گلستون با صفا بی                    حسین صفدر آنجا پادشاه بی

 

چه خوش بی پشت بون شو باد شو گرد پریشون زلف خیرو شونه می کرد

 

منو دلبستگیش بی درد سر بی                   حدیث عشق زینو مختصر بی

 

غلو رم رم هلاکه دی سکو بی                   غزالو بسته زلف مکو بی

 

شوا تو شانشین مهمون میومه                    صدای خنده شیطون میومه

 

زمستون رپ رپ بارون میومه                 درنگه شروه نودون میومه

 

درازی شو و طرفی دل انگیز                   صدای دیر وقت مرغ شو خیز

 

میون کوچه شو سنگین گذرداشت       ولات از ابر جاجیمی به سر داشت

 

صدای زنگل لالا میومه                           صدای میل خلخالا       میومه

 

خروس عرش گلبانگش برین بی                شقایق چیت گلزار زمین بی

 

هوا نمناک و سر شار از غمی پاک             فضای ده پر از عطر تن خاک

 

حنابندان ماشو یاد داری                           سیاه مستی جاشو یاد داری

 

طلا و مه رضا با خر آوردن                     کلامو مطرب از بندر آوردن

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 آخرین مطالب
   
 
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic